invc-logo

หน้าแรก   ›   อัพเดตคลับ

งาน “Innovation Club: Thailand Scale-up Nation”

S__4227174

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 3 จากซ้าย – แถวหน้า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย – แถวหน้า)  อธิการบดี จัดงาน “Innovation Club :Thailand Scale-up Nation” เพื่อระดมผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมชั้นนำในเมืองไทยมาพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด

ซึ่งภายในงาน นอกจากจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละธุรกิจแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก คุณคมสันต์ ลี (ซ้ายสุด – แถวที่ 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด มาแชร์ประสบการณ์ในสร้างความแตกต่างและความเติบโตในตลาดบริการด้านโลจิสติกส์จัดส่งพัสดุในประเทศไทย รวมทั้ง อัฟเดทความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 โดย บริษัท ไบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และการสรุป White Paper และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง Innovation Club เพื่อระดมปัญญาด้านนวัตกรรมระดับประเทศในครั้งนี้  ซึ่งได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับ: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย ที่บริหารงานด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรไปพร้อมกับการนำมอบความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนตามของวิถีคนเมืองในรูปแบบใหม่ที่ไม่หยุดยั้ง ด้วยความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกมาใช้ในการดำเนินงาน 

คุณอาจสนใจโพสต์นี้