invc-logo

หน้าแรก   ›   อัพเดตคลับ

งานประชุมอาหารค่ำออนไลน์ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 3

Cover Activity 03

งานประชุมอาหารค่ำออนไลน์ ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

“Innovation Club Thailand 2021” จัดการเสวนากลุ่มครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ของเหล่าผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้มาร่วมวงพูดคุย หาแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการเติบโตของธุรกิจ Startup ในประเทศไทย และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ mtl มาเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดเสวนาออนไลน์

ทั้งนี้ ประเด็นหลัก ๆ ที่ได้พูดคุยกันใน Innovation Club Thailand 2021 ได้เจาะลึกถึงประเด็นของ Startup Ecosystem ของไทยว่า ณ ขณะนี้มีการดำเนินการไปอย่างไร มีความเปลี่ยนทางด้านการลงทุนไปอย่างไรบ้าง ประเทศไทยควรจะพัฒนาต่อไปอย่างไร และมี Startup ในกลุ่มไหนที่น่าจับตามอง

โดยไฮไลท์ในการเสวนาครั้งนี้ คือ การนำเสนอถึงประเด็น การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย (IDEs Investment Ecosystem in Thailand) โดย ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณอาจสนใจโพสต์นี้