invc-logo

หน้าแรก   ›   อัพเดตคลับ

งานประชุมอาหารค่ำออนไลน์ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2

Cover Activity 02

งานประชุมอาหารค่ำออนไลน์ ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

Innovation Club: Thailand Scale-up Nation ได้จัดไปแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้งผ่านบรรยากาศงานรับประทานอาหารแบบ Dinner นำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ซึ่งในครั้งแรกมี Agenda คือ Set up working team – Executive of Secondees (n-1) และในครั้งที่ 2 ได้มีการเผยแพร่ White Paper Thailand: Scale-up Nation 2030 โดย ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดตั้ง Thailand’s Innovation Dashboard นอกจากนี้ในทุกๆ เดือนจะมีการอัปเดตผลการติดตามงานด้านต่างๆ ผ่าน Working Team Meeting 

และล่าสุด ก็ได้มีการจัด Innovation Club: Thailand Scale-up Nation โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Zoom และการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลัก ๆ จากคุณขัตติยา อินทรวิชัย จากธนาคารกสิกรไทย ในการจัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการพบปะกัน โดยเนื้อหาหลักๆ ของการพูดคุยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการสเกลอัพของ Startup ไทย อัพเดตความคืบหน้า Thailand’s Innovation Dashboard และร่วมกันถกประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยที่อาจจะเกิดปัญหา “สมองไหล” เป็นต้น

คุณอาจสนใจโพสต์นี้